header-188.jpg
header-188.jpg

Voorwaarden & Disclaimer


SCROLL DOWN

Voorwaarden & Disclaimer


Voorwaarden en Disclaimer

Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van Maik Jansen Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho (Dutch Photographers) van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kunt u hier downloaden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanvullende voorwaarden bruidsfotografie kunt u hier downloaden.

Terms and conditions

On all legal relations of Maik Jansen Photography, the General Conditions of DuPho (Dutch Photographers) apply. The text of these conditions can be downloaded here. Applicability of the terms and conditions of the other party is hereby expressively rejected.

Additional conditions for wedding photography can be downloaded here.


Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Maik Jansen Fotografie.
Maik Jansen Fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Maik Jansen Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website, of aan deze website gerelateerde nieuwsbrieven, aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Maik Jansen Fotografie, of door u aan Maik Jansen Fotografie door middel van een website van Maik Jansen Fotografie, of anderszins langs elektronische weg. Maik Jansen Fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Maik Jansen Fotografie via deze website of gerelateerde nieuwsbrieven. Maik Jansen Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Mocht u van mening zijn dat er ondanks alle zorgvuldigheid foto's en/of teksten onrechtmatig zijn gepubliceerd, neemt u aanstoot aan welke inhoud dan ook, of heeft u een ander vraag of klacht, neem dan alstublieft contact op met Maik Jansen Fotografie. 

Maik Jansen draagt service, klant-tevredenheid, privacy en wettelijke bepalingen hoog in het vaandel en is derhalve altijd bereid u te woord te staan.